download

Nyitólap > Nyitolap

 Tisztelt Ügyfelünk!
A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.” bankszámlaszáma 2019. május 1. napjával megváltozott és a korábbi, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett 11500119-10000757 számú bankszámlája megszűnt, így erre a bankszámlára a továbbiakban hiteltörlesztést nem tud kezdeményezni. Megszűnnek továbbá a 671 és 663 számmal kezdődő egyedi hiteltechnikai számlák is, így ezen bankszámlaszámokra sem lehetséges a továbbiakban hiteltörlesztést kezdeményezni.

A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.” 2019. május 1. napjától élő új bankszámlaszámának adatai a következők:
Bankszámlaszám: 50440016-10018503
IBAN formátumban: HU94 50440016 10018503 00000000
Pénzintézet: Takarékbank Zrt.

Kérem, hogy a továbbiakban a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.”-val szemben fennálló fizetési kötelezettségei alapján valamennyi, a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.” részére kezdeményezett átutalást a fenti új bankszámlaszámra teljesítsen! (A közlemény rovatba kérem, hogy tüntesse fel az Adós nevét és a kölcsön számát.)
Amennyiben a kölcsöntörlesztését tartós megbízással teljesítette, kérem keresse fel haladéktalanul a számláját vezető pénzintézetét és módosítsa a megbízást, jelölje meg az új bankszámlaszámot.
Postai átutalási megbízással (sárga csekkel) történő fizetés esetén kérem, hogy igényeljen új csekket a következő elérhetőségek valamelyikén:

Tel: 82-527-130
Email: info@ddbbank.hu">info@ddbbank.hu
Az átutalások és a hiteltörlesztés rendje a fentieken túl nem változik. A 2019. május 1-i dátumot követően az esetlegesen a korábbi számlaszámra indított átutalások — átmeneti intézkedésként — 60 napig még továbbításra kerülnek a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.” új bankszámlaszámára, ezt követően azonban a korábbi számlaszámra átutalt tételek visszafordításra kerülnek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelzett időpontot követően tévesen indított átutalási megbízások, valamint az emiatt bekövetkező törlesztési késedelem pénzügyi- és jogi következményei Önt fogják terhelni.


Tisztelettel:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.”


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.” a pénztári befizetéseket 2018. január 02.-től megszünteti.

Befizetéseket teljesítheti postai csekken, vagy átutalással.

Átutalás esetén kérem, az alábbiak alapján adjon megbízást a számlavezető Bankjánál.
Kedvezményezett neve: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.”
Kedvezményezett számlaszáma: 11500119-10000757
Közlemény rovat: Adós neve, kölcsön száma, törlesztés, előtörlesztés, végtörlesztés, stb.

Postai csekket kérjen írásban, vagy a Bank ügyfélszolgálatánál.

Ügyfélszolgálat helye: 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 44.
Ügyfélszolgálat időpontja:
Hétfőtől csütörtökig 8-15.30 óráig
Pénteken: 8-13 óráig.
Telefon: 82-527-134
E-mai: info@ddbbank.hu">info@ddbbank.hu
Tisztelettel:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.”

Tisztelt Ügyfelünk!
Az MNB közzétette az elszámoláshoz kapcsolódó bírósági, polgári nem peres eljárásokhoz kapcsolódó formanyomtatványokat:

F1 - JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25.§ (2) BEK. A) PONT

F2 - PANASZ EL NEM KÉSETTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25.§ (2) BEK. B) Pont

F3 - ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25.§ (2) BEK. C) PONT)

F4 - JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA 2.(PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET NEM ÉRDEMI DÖNTÉSÉVEL SZEMBENI JOGORVOSLAT) (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25.§ (2) BEK. D) PONT

F5 - JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25.§ (3) BEK.)


Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről
Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről (pdf)
Közzététel elszámolás megküldésének mellőzéséről (pdf)


Tisztelt Ügyfelünk!

Változott az 58/2014-es MNB rendelet, amely az elszámolás egyes formanyomtatványait, illetve az azokhoz kapcsolódó dokumentumok tartalmi elemeit határozza meg. Ennek eredményeként az elszámolás másolatára jogosultak új típusú formalevelet kapnak.

Ezzel kapcsolatos további változás, hogy az MNB egy másolat igénylő nyomtatvány-mintát is megalkotott, amely útján kérhető az elszámolás másolata, melyet itt letölthet.
Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ”F. a.”-val szemben fennálló hitel-, kölcsöntartozásuk alapján törlesztési kötelezettségüknek banki átutalás, illetve banki pénztári befizetés útján is eleget tudnak tenni.

Abban az esetben, ha az ügyfél rendelkezésére áll a hiteltechnikai számla száma (amely a kölcsönszerződésben megtalálható), akkor erre a számlaszámra kérjük az átutalást teljesíteni.

Amennyiben az ügyfélnek nincs hiteltechnikai számlaszáma, vagy azt nem ismeri, akkor a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ”F. a.” központi bankszámlájára is tud teljesíteni, ennek számlaszáma 11500119-10000757, számlavezető: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a közlemény rovatban feltüntetésre kerüljön a szerződésszám, továbbá az Adós neve.

Kaposvár, 2015. március 27.

Köszönettel:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ”F.a.”
Dr. Piller Zsuzsa felszámolóbiztos


OBA tájékoztató, űrlapok
Tisztelt Ügyfelelink!

Az oba betétbiztosítással kapcsolatban bővebb információ ITT

Kártalanítási eljáráshoz űrlapok ITT
A kitöltött űrlapokat bármelyik fiókunkban leadhatják!
Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük Önöket, hogy a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. felé fennálló kötelezettségük teljesítéseként a továbbiakban a hitelek átutalással történő törlesztését és egyéb befizetéseiket a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél vezetett 11500119-10000757 bankszámlára teljesítsék.
Külföldről a HU16 1150 0119 1000 0757 0000 0000, BIC (Swift) kód: TAKBHUHBXXX bankszámlaszámra tudják megtenni.
Az átutalási megbízás közlemény rovatába feltétlenül kérjük beírni a hitel számát, az adós nevét, vagy az egyéb hivatkozást.
Köszönjük együttműködésüket.

Dr. Piller Zsuzsa
felszámolóbiztos


Működési engedély visszavonás

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-47/2015. számú határozata a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben tevékenységi engedély visszavonásáról és felszámolási eljárás kezdeményezéséről
A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44., cégjegyzékszám: 14-10-300294)) (Bank) felett gyakorolt felügyelet során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8- 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) a következő
h a t á r o z a t o t
hozza.
A Bank – legutóbb a 2013. december 9. napján hozott, H-EN-I-1352/2013. számú határozatban megállapított, meghatározott pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szolgáltatások végzésére jogosító, a jelen határozat indokolási része 1.1. pontjában megjelölt határozatokban megadott, illetve megállapított – tevékenységi engedélyeit a jelen határozat kézhezvételének napjával visszavonja, egyidejűleg kezdeményezi a Bank felszámolását azzal, hogy felszámolóként kizárólag a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) jelölhető ki.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Budapest, 2015. március 2.

Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnökeMNB tájékoztatás
Budapest, 2015. február 26. – A DRB Bankcsoport fizetőképességi helyzete miatt az MNB mától 60 ezer forintra csökkentette a kifizethető betétek és más források összegét. A jegybank döntése során figyelembe vette, hogy az érintett betétesek legszélesebb köre – ha korlátozott összegben is – de hozzájuthasson betétjéhez. Az Országos Betétbiztosítási Alap 100 ezer euró, azaz mintegy 30 millió forint összegig kártalanítja a betéteseket, ha a bankcsoport fizetőképessége nem áll helyre néhány napon belül.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2015. február 26-tól ügyfelenként 60 ezer forintra csökkentette a DRB Bankcsoporthoz tartozó hitelintézetek (BRB BUDA Regionális Bank, DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank, DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank) által az ideiglenes intézkedés időtartalma alatt kifizethető betétek és más visszafizetendő források maximális összegét. Erre azért volt szükség, mert a bankok azonnali fizetőképessége a vártnál lényegesen rosszabbnak bizonyult.


A 60 ezer forintos limit a jegybank által korábban elrendelt kifizetési korlátozás Sajtóközlemény: Felügyeleti biztosok a DRB Bankcsoportnál (2015. február 24.) teljes 90 napos időszakára vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy ha egy ügyfél már korábban felvett 60 ezer forintot vagy annál nagyobb összeget bankjától, akkor mai naptól már nem juthat hozzá további összegekhez.


A jegybank egyeztetést kezdeményezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal azért, hogy a betéteseket ne érje hátrány az adófizetési kötelezettségek teljesítése, illetve a járadékkifizetések kapcsán.


Mint ismeretes, az MNB 2015. február 24-től a betétesek halaszthatatlan védelme érdekében felügyeleti biztosokat rendelt ki a DRB Bankcsoporthoz. A jegybank az ügyfelek számára legfontosabb tudnivalókat tartalmazó kérdéseket és válaszokat jelentett meg honlapján. (http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/buda_cash_dbr_bankcsoport).

Magyar Nemzeti BankTájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink!

A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során, a Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján 2015. február 25-én született N-JÉ-I-11/2015 számú végzésben, a betétek és más visszafizetendő források kifizetését a Magyar Nemzeti Bank ügyfelenként mindösszesen 60.000 Ft összegben határozta meg.
Ügyfeleink ezen összeget kizárólag pénztárainkban, készpénzben vehetik fel. A szükséges készpénz fedezet Bankunkban rendelkezésre áll, melynek fiókhálózatba történő kiszállítása a délelőtt folyamán megtörténik.
A fiókhálózat pénzeszközökkel történő ellátása során napközben előforduló esetleges technikai bezárások miatt szíves elnézésüket kérjük!Bankszünnap Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy bankunk 2015.02.25-én a Magyar Nemzeti Bank a N-JÉ-I-4/2015 sz. végzésének eleget téve zárva tart.


Felügyelő biztosok a Dél-Dunántúli Takarék Banknál
Budapest, 2015. február 24. – Az MNB mától felügyeleti biztosokat rendelt ki a DRB bankcsoport tagjaihoz, és korlátozásokat léptetett életbe valamennyi intézménynél. Az ideiglenes intézkedések a hitelintézetek jegybanki vizsgálatának lezárásáig maradnak érvényben.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2015. február 24-től felügyeleti biztosokat rendelt ki a DRB Bankcsoporthoz, vagyis: a BRB BUDA Regionális Bankhoz, a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bankhoz, a Dél-Dunántúli Takarék Bankhoz és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bankhoz. Az MNB mai végzésében közzétett ideiglenes intézkedését az intézmények működése kapcsán az érdekeltek halaszthatatlan védelme indokolta.

A felügyeleti biztosok mai nappal átvették a hitelintézetek irányítását annak igazgatóságától, s gondoskodnak a megfelelő működésről. A jegybank ezzel párhuzamosan ügyfelenként egy millió forintban korlátozta a hitelintézetek által az ideiglenes intézkedés időtartalma alatt kifizethető betétek és más visszafizetendő források maximális összegét. Ezen összeghatáron belül – ha igénylik – nemcsak a lakossági, de az egyéb ügyfelek is hozzájuthatnak követeléseikhez.

Az MNB jelenleg átfogó vizsgálatot folytat a hitelintézeteknél. Az állami tulajdonú Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. által delegált felügyeleti biztosok kirendelése, illetve az egyéb korlátozó intézkedések a vizsgálatot lezáró határozatok meghozataláig, de legfeljebb egy évre, a betétek és más források visszafizetésének korlátozása maximum 90 napig marad érvényben.

A DRB Bankcsoport sem mérete, sem tevékenysége alapján nem jelent kockázatot a magyar pénzügyi rendszerre.


Magyar Nemzeti Bank