download

Nyitólap > Nyitolap

 

Működési engedély visszavonás

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-47/2015. számú határozata a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben tevékenységi engedély visszavonásáról és felszámolási eljárás kezdeményezéséről
A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44., cégjegyzékszám: 14-10-300294)) (Bank) felett gyakorolt felügyelet során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8- 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) a következő
h a t á r o z a t o t
hozza.
A Bank – legutóbb a 2013. december 9. napján hozott, H-EN-I-1352/2013. számú határozatban megállapított, meghatározott pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szolgáltatások végzésére jogosító, a jelen határozat indokolási része 1.1. pontjában megjelölt határozatokban megadott, illetve megállapított – tevékenységi engedélyeit a jelen határozat kézhezvételének napjával visszavonja, egyidejűleg kezdeményezi a Bank felszámolását azzal, hogy felszámolóként kizárólag a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) jelölhető ki.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Budapest, 2015. március 2.

Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke